Over ons

De website "zelf fierljeppen.nl" is van de Polsstokbond Holland. De op deze website genoemde activiteiten worden alle uitgevoerd door vrijwilligers. De extra diensten worden grotendeels afgenomen van externe partijen die samenwerken met de Polsstokbond Holland.

De inkomsten en kostenvergoedingen uit de activiteiten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van polsstokverspringen (fierljeppen) in de regio Utrecht/ Zuid-Holland.